Được sự cho phép của nhà trường, giáo viên tổ mẫu giáo Lớn tổ chức cho học sinh các bé mẫu giáo lớn 5-6 tuổi tham quan hoa tết 2018, giáo viên giáo dục cho trẻ biết các loại hoa, tạo sự thích thú, phấn khỏi cho trẻ.