Khen thưởng cho giáo viên đạt điểm cao trong hội thi giáo viên dạy giỏi và đồ dùng cấp trường năm học 2018-2019