Thực hiện Kế hoạch số 35/TB-UBND ngày 24/9/2018 của UBND phường Quyết Thắng về tổ chức ra quân gỡ bỏ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Quyết Thắng.

Đoàn viên thanh niên trường tham gia ra quân gỡ bỏ quảng cáo rao vặt.

Gỡ bỏ quảng cáo rao vặt ở các cột điện.

Gỡ bỏ quảng cáo rao vặt ở các tường rào.