Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  03 Phan Đình Phùng, P. Quyết Thắng, Tp.KonTum
Điện thoại:  0603863746
 06/09/17  Bản tin trường  196
Tham gia văn nghệ quấn chúng cùng với đoàn phường Quyết Thắng
Danh mục tin tức
Facebook