Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  03 Phan Đình Phùng, P. Quyết Thắng, Tp.KonTum
Điện thoại:  0603863746
 22/02/17  Công tác - Nhà trường  22
Nội quy tiếp công dân
 22/02/17  Công tác - Nhà trường  28
Thông báo tiếp công dân
 14/03/16  Công tác - Nhà trường  21
công khai tài chính thông tư 09 đầu năm học 2015-2016
 14/03/16  Công tác - Nhà trường  23
Nhà trường công khai thông tư 09 đầu năm học 2015-2016
 27/10/15  Công tác - Nhà trường  21
Cô và trò cùng tham gia lao động
 27/10/15  Công tác - Nhà trường  21
Ngày hội bé đến trường năm học 2015-2016
 27/03/13  Công tác - Nhà trường  21
Ngay từ những ngày đầu bước vào năm học mới 2012-2013, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa ăn của trẻ được quan tâm đẩy mạnh. Đặc biệt là đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non. Nhận thức được điều này, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm ...