Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 2.303

Chia tay CBQL về hưu cô Lý Thị Mươi

Chia tay CBQL về hưu

Nhà trường phối hợp với CĐCS đã tổ chức buổi chia tay cô Lý Thị Mươi, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường về hưu đúng chế độ. Buổi chia tay được diễn ra trên tinh thần trang trọng ấm áp. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, tam thời bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền sẽ đảm nhận vai trò quyền hiệu trưởng từ ngày 01/3/2019 cho đến khi có Hiệu trưởng mới về trường.

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.